Bengkel Pengendalian Jawatankuasa Siasatan RTM Bil.1/2022 (26 hingga 28 Julai 2022)